• Reģistrācijas Nr. 42103084979
 • Adrese: Alejas iela 43-7A, Liepāja, LV-3401
 • Banka: A/S “Citadele banka”
 • Konts: LV87 PARX 0022 3543 8000 1
 • Tel. Nr.: +371 26801303
 • Epasts: info@bli.lv
 • Reģistrācijas Nr. 42103069857
 • Adrese: Alejas iela 43-7A, Liepāja, LV-3401
 • Banka: A/S “Citadele banka”
 • Konts: LV13 PARX 0019 3032 7000 1
 • Tel. Nr.: +371 25907979
 • Epasts: serviss@bli.lv